dom w Łomiankach°
Jeden z zaprojektowanych przez nas wariantów elewacji domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Łomiankach pod Warszawą. Dom charakteryzuje bardzo mocna i konsekwentnie zrealizowana idea, będąc w pełni zamknięty od strony drogi, natomiast maksymalnie otwarty oraz doświetlony od strony prywatnej działki. Ukrycie bramy garażowej oraz drzwi wejściowych w elewacji budunku oraz zminimalizowanie ilości otworów okiennych od strony wjazdowej gwarantuje maksymalne poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu. Natomiast zastosowanie pełnych przeszkleń od strony prywatnej zapewnia doświetlenie oraz wprowadzenie zieleni do wnętrz domu.
One of our proposals for the facade of a single-family house located near Warsaw. The house is characterized by a very strong and consistently implemented idea, being fully closed on the side of the road, and fully open and lit from the side of the private plot. Hiding the garage door and entrance door in the facade of the building and minimizing the number of window openings on the entrance side guarantees a maximum sense of security and comfort. On the other hand, the use of large windows on the private side provides illumination and introduces greenery into the interior of the house.
autor: nahajowski.studio°
rok: 2022