Willa pod Wrocławiem°
Indywidualny projekt willi stworzony ze ścisłą współpracą z inwestorami. Mocne doświetlenie wnętrz oraz maksymalna integracja wnętrz budynku z otaczającą zielenią zdefinowały powstałą bryłę, nadając jej wyjątkowy charakter. Budynek o prawie powierzchni użytkowej prawie 500 m2, dzięki szczegółowym rozwiązaniom funkcjonalno-przestrzennym, spełnia wszelkie indywidualne wymagania postawione przez inwestorów. Projekt jest na etapie sporządzania finalnej dokumentacji budowlano-wykonawczej, z roważeniem wykorzystania nowoczesnej technologii CLT. 
 An individual villa design created in close cooperation with investors. Strong insolation of the interior and the maximum integration of the building's interior with the surrounding greenery have defined its shape, giving the entire investment a unique character. The building with almost 500 m2 of usable area, thanks to detailed functional and spatial solutions, meets all individual requirements set by investors. The project is at the stage of preparing the final construction and executive documentation, with the use of modern CLT technology. 
autor: nahajowski.studio°
rok: 2020