dom w Wojkowicach°
Kolekcja samochodów w strefie dziennej. Odważny, mocny projekt, tworzony w ścisłej współpracy z wyjątkowym inwestorem, pasjonatem motoryzacji. Koncepcja zakłada przebudowę prawie 100-letniego budynku, o powierzchni użytkowej ponad 500 m2, pełniącego na przestrzeni lat przeróżne funkcje - mieszkalną, następnie restauracyjną, a w pewnym okresie nawet jako siedziba klubu motocyklowego. Po szczegółowej analizie, wybrane miejsce okazało się idealne do zrealizowania tej unikatowej inwestycji. Głównymi założeniami dotyczącymi koncepcji było utworzenie przestrzeni mieszkalnej oraz miejsca umożliwiającego ekspozycje kolekcji samochodów, które będzie ścisłe zintegrowane z częścią dzienną domu. Opracowany układ funkcjonalno-przestrzenny realizuje stawiane wymagania, łącząc cześć mieszkalną z ekspozycyjną we wspólną przestrzeń o charakterze ‚open space’ nadając inwestycji niepowtarzalny charakter. Użycie autentycznych, surowych materiałów oraz maksymalne zachowanie istniejących elementów, nadaje mocno industrialny charakter całemu założeniu, tworząc wyjątkową atmosferę. 
Collection of cars in the day zone. Unique project, created in close cooperation with an exceptional investor, passionate about the automotive industry. The concept involves the reconstruction of an almost 100-year-old, which has been used for various functions over the years - residential, then as restaurant and in a certain period even as motorcycle club. The main assumptions of the concept were to create residential space and a place for displaying a collection of cars, which would be closely integrated with the living area of ​​the house.
autor: nahajowski.studio°
rok: 2020